هواشناسی Dasht-e_Kārchī

هواشناسی امروزدر Dasht-e_Kārchī، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Dasht-e_Kārchī، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.09.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
23.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
24.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 30° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 38° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 37° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
25.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
26.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
27.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 37° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
28.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
29.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Dasht-e_Kārchī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Dasht-e_Kārchī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,484 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6862
Total Execution Time  0.6871
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0265   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Dasht-e_Kārchī'  
0.1627   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Dasht-e_Kārchī' LIMIT 1  
0.1362   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Dasht-e_Kārchī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40