هواشناسی دشت میر نظام

هواشناسی امروزدر دشت میر نظام، سیستان و بلوچستان

هواشناسی دشت میر نظام، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.10.2017 09:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 21° 8 m/s
20.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
21.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
22.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 0 m/s
23.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
24.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
25.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
26.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دشت میر نظام
عرض جغرافیایی
30.8486
طول جغرافیایی
61.7543
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677768

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Dasht_Mīr_Nez̧ām
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,532 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3798
Total Execution Time  0.3805
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0241   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Dasht_Mīr_Nez̧ām'  
0.0023   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40