هواشناسی ده حاجی رستم

هواشناسی امروزدر ده حاجی رستم، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده حاجی رستم، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2018 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
25.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
26.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 15 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده حاجی رستم
عرض جغرافیایی
30.8387
طول جغرافیایی
61.3979
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114430

هواشناسی ایران