هواشناسی ده حسن

هواشناسی امروزدر ده حسن، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده حسن، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.10.2018 02:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
21.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
22.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 17° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 28° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
23.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
24.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 27° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
25.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 25° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
26.10.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 25° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
27.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده حسن
عرض جغرافیایی
30.7986
طول جغرافیایی
61.4185
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6657621

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Ḩasan
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,600 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4339
Total Execution Time  0.4347
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0314   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Ḩasan'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40