هواشناسی ده حیدر عباس

هواشناسی امروزدر ده حیدر عباس، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده حیدر عباس، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.06.2017 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 45° 3 m/s
24.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 13 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
25.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 13 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
26.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
27.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 15 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 14 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 14 m/s
28.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 12 m/s
29.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 10 m/s
30.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده حیدر عباس
عرض جغرافیایی
30.9
طول جغرافیایی
61.5666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114294

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Ḩeydar_‘Abbās
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,476 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8038
Total Execution Time  0.8050
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0342   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Ḩeydar_‘Abbās'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40