هواشناسی ده حسین غلامعلی

هواشناسی امروزدر ده حسین غلامعلی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده حسین غلامعلی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
04.06.2020 17:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
05.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 5 m/s
06.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
07.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
08.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
09.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
10.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
11.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده حسین غلامعلی
عرض جغرافیایی
30.9474
طول جغرافیایی
61.7789
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677747

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners