هواشناسی ده عباسعلی

هواشناسی امروزدر ده عباسعلی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده عباسعلی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.05.2018 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
26.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده عباسعلی
عرض جغرافیایی
31.089
طول جغرافیایی
61.7473
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6651497

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_‘Abbās‘ālī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,252 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4789
Total Execution Time  0.4797
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0073   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0105   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0406   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_‘Abbās‘ālī'  
0.0061   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40