هواشناسی ده عباس خان

هواشناسی امروزدر ده عباس خان، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده عباس خان، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.04.2017 07:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 12 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 27° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 27° 7 m/s
30.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 20° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 8 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 27° 3 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 24° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 27° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 34° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 38° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 30° 2 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 39° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده عباس خان
عرض جغرافیایی
30.9496
طول جغرافیایی
61.3181
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1161906

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_‘Abbās_Khān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,012 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6107
Total Execution Time  0.6118
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0363   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_‘Abbās_Khān'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40