هواشناسی ده اصغر

هواشناسی امروزدر ده اصغر، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده اصغر، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.07.2017 09:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
26.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
27.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
01.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 12 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده اصغر
عرض جغرافیایی
31.0132
طول جغرافیایی
61.6453
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1161391

هواشناسی ایران