هواشناسی ده افغان براوی

هواشناسی امروزدر ده افغان براوی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده افغان براوی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.07.2017 16:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
22.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 14 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 12 m/s
23.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 13 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 14 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 40° 10 m/s
24.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
25.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
26.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده افغان براوی
عرض جغرافیایی
31.09
طول جغرافیایی
61.6572
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6651369

هواشناسی ایران