هواشناسی ده اربابی

هواشناسی امروزدر ده اربابی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده اربابی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 32° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 31° 4 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 26° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 23° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 31° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 9 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 29° 3 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 35° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 34° 7 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 39° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 33° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده اربابی
عرض جغرافیایی
31.2767
طول جغرافیایی
61.5712
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6651532

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Arbābī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,066,940 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6442
Total Execution Time  0.6448
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0098   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0091   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0095   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0438   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Arbābī'  
0.0038   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40