هواشناسی ده بارانی

هواشناسی امروزدر ده بارانی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده بارانی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.09.2017 21:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
20.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
21.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
22.09.2017 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
23.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
24.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
25.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 11 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 11 m/s
26.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 12 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 11 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده بارانی
عرض جغرافیایی
31.2282
طول جغرافیایی
61.6219
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6651415

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Bārānī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,004,692 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1253
Total Execution Time  0.1260
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Bārānī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40