هواشناسی ده غلام رستم

هواشناسی امروزدر ده غلام رستم، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده غلام رستم، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.09.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
27.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
28.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
29.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
30.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
01.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
02.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
03.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده غلام رستم
عرض جغرافیایی
31.1621
طول جغرافیایی
61.7263
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1113161

هواشناسی ایران