هواشناسی ده گل محمد

هواشناسی امروزدر ده گل محمد، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده گل محمد، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.08.2017 15:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 15 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 12 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 13 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
19.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 12 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 13 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
20.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 11 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 12 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 12 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده گل محمد
عرض جغرافیایی
30.966
طول جغرافیایی
61.4249
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114450

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Gol_Moḩammad
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,644 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6081
Total Execution Time  0.6087
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0015   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0223   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Gol_Moḩammad'  
0.0010   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40