هواشناسی ده گل محمد بیگ

هواشناسی امروزدر ده گل محمد بیگ، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده گل محمد بیگ، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
12.12.2017 04:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 14° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 10 m/s
13.12.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 10 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 12° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
14.12.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
16.12.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
17.12.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18.12.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
19.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده گل محمد بیگ
عرض جغرافیایی
31.1005
طول جغرافیایی
61.5699
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1113154

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Gol_Moḩammad_Beyg
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,836 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4023
Total Execution Time  0.4030
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0381   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Gol_Moḩammad_Beyg'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40