هواشناسی ده گرگ

هواشناسی امروزدر ده گرگ، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده گرگ، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.01.2018 07:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
19.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
20.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
21.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 1 mm 16° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 3 mm 10° 6 m/s
22.01.2018 03:30:00–09:30:24 Rain showers 1 mm 8 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 12 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 9 m/s
23.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
24.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده گرگ
عرض جغرافیایی
30.8857
طول جغرافیایی
61.3456
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114416

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Gorg
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,788 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4411
Total Execution Time  0.4420
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0090   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0029   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0335   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Gorg'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40