هواشناسی ده میرزا موسی

هواشناسی امروزدر ده میرزا موسی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده میرزا موسی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.09.2018 11:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
24.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
25.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 35° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 35° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
26.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 28° 6 m/s
27.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 10 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 12 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
28.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
29.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 10 m/s
30.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده میرزا موسی
عرض جغرافیایی
30.945
طول جغرافیایی
61.5555
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114209

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Mīrzā_Mūsá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,528 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3999
Total Execution Time  0.4007
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0314   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Mīrzā_Mūsá'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40