هواشناسی Deh-e_Mū’ī

هواشناسی امروزدر Deh-e_Mū’ī، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Deh-e_Mū’ī، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.01.2017 03:30:00–06:30:24 Rain showers <1 mm 10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
26.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
27.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 17° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
28.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
29.01.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
30.01.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 21° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
31.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
01.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Deh-e_Mū’ī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Mū’ī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,380 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6972
Total Execution Time  0.6984
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0333   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Mū’ī'  
0.1451   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Deh-e_Mū’ī' LIMIT 1  
0.1571   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Deh-e_Mū’ī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40