هواشناسی ده مدخان

هواشناسی امروزدر ده مدخان، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده مدخان، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.09.2017 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
20.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
21.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
22.09.2017 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 10 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
23.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
24.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 11 m/s
25.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 11 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 13 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 24° 13 m/s
26.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 11 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 11 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 11 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 11 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده مدخان
عرض جغرافیایی
31.075
طول جغرافیایی
61.3721
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6650896

هواشناسی ایران