هواشناسی ده محمد آباد هراتی

هواشناسی امروزدر ده محمد آباد هراتی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده محمد آباد هراتی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.06.2017 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 15 m/s
28.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 16 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 15 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 15 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 12 m/s
29.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 14 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 14 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
30.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 12 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 15 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 14 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 14 m/s
02.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 14 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
04.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده محمد آباد هراتی
عرض جغرافیایی
30.9653
طول جغرافیایی
61.5078
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114232

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Moḩammadābād-e_Harātī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,776 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8561
Total Execution Time  0.8572
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0239   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Moḩammadābād-e_Harātī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40