هواشناسی Deh-e_Qanbarī

هواشناسی امروزدر Deh-e_Qanbarī، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Deh-e_Qanbarī، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.06.2018 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
21.06.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 34° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 41° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
22.06.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 42° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
23.06.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 34° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 38° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
24.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
25.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
26.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
27.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Deh-e_Qanbarī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Qanbarī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,120 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6857
Total Execution Time  0.6870
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0305   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Qanbarī'  
0.1331   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Deh-e_Qanbarī' LIMIT 1  
0.1300   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Deh-e_Qanbarī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40