هواشناسی ده شرکت

هواشناسی امروزدر ده شرکت، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده شرکت، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.04.2018 07:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 35° 8 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 8 m/s
26.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 11 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 27° 4 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 24° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 12 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده شرکت
عرض جغرافیایی
31.1517
طول جغرافیایی
61.5244
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1161357

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Sherkat
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,744 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1544
Total Execution Time  0.1551
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0064   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0037   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0079   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0410   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Sherkat'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40