هواشناسی ده یوسف

هواشناسی امروزدر ده یوسف، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده یوسف، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.06.2017 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 10 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 13 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 15 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 11 m/s
27.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 13 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 15 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 13 m/s
28.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 14 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 14 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 12 m/s
29.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 11 m/s
30.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 11 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 12 m/s
02.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 12 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده یوسف
عرض جغرافیایی
30.9392
طول جغرافیایی
61.6786
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677895

هواشناسی ایران