هواشناسی ده زیره

هواشناسی امروزدر ده زیره، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده زیره، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.04.2018 08:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
21.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
22.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
23.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 24° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
24.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
25.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده زیره
عرض جغرافیایی
33.7477
طول جغرافیایی
51.7458
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
136431

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh-e_Zīr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
3,951,984 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0063
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7090
Total Execution Time  0.7153
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0019   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0040   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.1149   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh-e_Zīr'  
0.0884   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Deh-e_Zīr' LIMIT 1  
0.0154   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40