هواشناسی ده بالا

هواشناسی امروزدر ده بالا، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده بالا، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.02.2018 14:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
19.02.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 22° 8 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
21.02.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
22.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 23° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 18° 4 m/s
23.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 18° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 20° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 21° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 18° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain showers <1 mm 20° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain <1 mm 13° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده بالا
عرض جغرافیایی
28.2702778
طول جغرافیایی
61.4111111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1161388

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh_Bālā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,164 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4180
Total Execution Time  0.4187
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0306   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh_Bālā'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40