هواشناسی ده شاهدوست

هواشناسی امروزدر ده شاهدوست، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ده شاهدوست، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.06.2017 19:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
29.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
30.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
01.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
02.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
04.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
05.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده شاهدوست
عرض جغرافیایی
28.7216667
طول جغرافیایی
60.6019444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1113906

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Deh_Shahdūst
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,512 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.7032
Total Execution Time  1.7038
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0232   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Deh_Shahdūst'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40