هواشناسی Dowpar_Kūh

هواشناسی امروزدر Dowpar_Kūh، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Dowpar_Kūh، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.06.2017 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
27.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
28.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
29.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
30.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
02.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Dowpar_Kūh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران