هواشناسی Gūr_Mardow

هواشناسی امروزدر Gūr_Mardow، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Gūr_Mardow، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.04.2018 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 4 m/s
28.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 31° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 28° 5 m/s
03.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Gūr_Mardow
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران