هواشناسی Garīkan

هواشناسی امروزدر Garīkan، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Garīkan، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
23.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 22° 4 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 15° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain <1 mm 16° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Light rain <1 mm 23° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 19° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 17° 5 m/s
25.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 17° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 20° 0 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 5 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 19° 5 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Garīkan
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران