هواشناسی Gatān-e_Vasaţ

هواشناسی امروزدر Gatān-e_Vasaţ، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Gatān-e_Vasaţ، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.03.2017 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 26° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
27.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 6 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 26° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Gatān-e_Vasaţ
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Gatān-e_Vasaţ
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,003,416 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.0088
Total Execution Time  1.0095
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0097   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0095   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0318   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Gatān-e_Vasaţ'  
0.1880   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Gatān-e_Vasaţ' LIMIT 1  
0.2637   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Gatān-e_Vasaţ' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40