هواشناسی گدمدار

هواشناسی امروزدر گدمدار، سیستان و بلوچستان

هواشناسی گدمدار، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2018 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
24.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 28° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
25.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 7 m/s
26.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 5 m/s
27.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
28.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
29.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
30.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات گدمدار
عرض جغرافیایی
26.9938889
طول جغرافیایی
61.7119444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1161236

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Godāmdar
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,736 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4604
Total Execution Time  0.4612
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0026   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0106   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0412   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Godāmdar'  
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40