هواشناسی Govārā’ī

هواشناسی امروزدر Govārā’ī، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Govārā’ī، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.02.2018 05:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 15° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 6 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 13° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 22° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 21° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain <1 mm 19° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 20° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 16° 4 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain <1 mm 20° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 21° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 16° 3 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 17° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
04.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Govārā’ī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Govārā’ī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,059,372 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0063
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7666
Total Execution Time  0.7730
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0114   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0537   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Govārā’ī'  
0.1611   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Govārā’ī' LIMIT 1  
0.1485   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Govārā’ī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40