هواشناسی Hūt_Gat

هواشناسی امروزدر Hūt_Gat، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Hūt_Gat، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.05.2017 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 47° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
27.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 49° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 10 m/s
28.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 50° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 48° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 52° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 50° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 51° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 1 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 48° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
01.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
02.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Hūt_Gat
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Hūt_Gat
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,428 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.2183
Total Execution Time  1.2194
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0897   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Hūt_Gat'  
0.2657   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Hūt_Gat' LIMIT 1  
0.2989   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Hūt_Gat' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40