هواشناسی Hang-e_‘Olyā

هواشناسی امروزدر Hang-e_‘Olyā، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Hang-e_‘Olyā، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 7 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 37° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 5 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 34° 5 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 38° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 3 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 37° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Hang-e_‘Olyā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران



  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Hang-e_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,132 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8035
Total Execution Time  0.8042
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0224   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Hang-e_‘Olyā'  
0.1307   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Hang-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.1212   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Hang-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.0024   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40