هواشناسی جای محمد

هواشناسی امروزدر جای محمد، سیستان و بلوچستان

هواشناسی جای محمد، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.06.2017 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 9 m/s
29.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
30.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 37° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
02.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 36° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
04.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 36° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
05.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات جای محمد
عرض جغرافیایی
26.4219444
طول جغرافیایی
60.5544444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1160871

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Jā-ye_Moḩammad
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,036 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.4311
Total Execution Time  1.4321
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0028   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0449   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Jā-ye_Moḩammad'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40