هواشناسی جهان تیغ

هواشناسی امروزدر جهان تیغ، سیستان و بلوچستان

هواشناسی جهان تیغ، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.06.2020 14:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
02.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
03.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
04.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
05.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s
06.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
07.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
08.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات جهان تیغ
عرض جغرافیایی
31.0827
طول جغرافیایی
61.6765
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6651500

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners