هواشناسی Kūshān-e_Pā’īn

هواشناسی امروزدر Kūshān-e_Pā’īn، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Kūshān-e_Pā’īn، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.07.2017 19:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
21.07.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 36° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 35° 5 m/s
22.07.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
23.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 6 m/s
24.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
25.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
26.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 36° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūshān-e_Pā’īn
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Kūshān-e_Pā’īn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,640 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7798
Total Execution Time  0.7805
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0023   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0033   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0183   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0245   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Kūshān-e_Pā’īn'  
0.1224   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūshān-e_Pā’īn' LIMIT 1  
0.1907   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūshān-e_Pā’īn' LIMIT 1  
0.0027   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40