هواشناسی Kūtīj

هواشناسی امروزدر Kūtīj، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Kūtīj، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
23.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 25° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 16° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 3 mm 16° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 2 mm 22° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Light rain <1 mm 18° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 19° 4 m/s
25.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 3 mm 22° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 16° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 23° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 23° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 22° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūtīj
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران