هواشناسی Kahnūk-e_Soflá

هواشناسی امروزدر Kahnūk-e_Soflá، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Kahnūk-e_Soflá، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.07.2017 09:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 45° 3 m/s
28.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 46° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 45° 7 m/s
29.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 45° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 45° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 4 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 45° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 8 m/s
01.08.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 35° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 44° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 12 m/s
02.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 37° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
03.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kahnūk-e_Soflá
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Kahnūk-e_Soflá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,264 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7460
Total Execution Time  0.7468
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0097   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0097   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0095   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0316   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Kahnūk-e_Soflá'  
0.1588   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kahnūk-e_Soflá' LIMIT 1  
0.1149   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kahnūk-e_Soflá' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40