هواشناسی Kalāt-e_Masjed

هواشناسی امروزدر Kalāt-e_Masjed، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Kalāt-e_Masjed، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.05.2018 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
26.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 40° 4 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kalāt-e_Masjed
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Kalāt-e_Masjed
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,280 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8173
Total Execution Time  0.8181
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0308   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Kalāt-e_Masjed'  
0.1316   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kalāt-e_Masjed' LIMIT 1  
0.1307   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kalāt-e_Masjed' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40