هواشناسی ’eydar-e Kamali

هواشناسی امروزدر ’eydar-e Kamali، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ’eydar-e Kamali، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.08.2017 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 16 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 14 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 15 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 14 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
19.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 13 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 15 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 12 m/s
20.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 14 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 12 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ’eydar-e Kamali
عرض جغرافیایی
31.0696
طول جغرافیایی
61.4524
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1160684

هواشناسی ایران