هواشناسی خانه حسین

هواشناسی امروزدر خانه حسین، سیستان و بلوچستان

هواشناسی خانه حسین، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
08.07.2020 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
09.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
10.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 12 m/s
11.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
12.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
13.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
14.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
15.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خانه حسین
عرض جغرافیایی
30.9229
طول جغرافیایی
61.7676
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677750

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners