هواشناسی خز بهاری

هواشناسی امروزدر خز بهاری، سیستان و بلوچستان

هواشناسی خز بهاری، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.06.2017 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
24.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 31° 5 m/s
25.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
26.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
27.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 9 m/s
28.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 7 m/s
29.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
30.06.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خز بهاری
عرض جغرافیایی
28.6752778
طول جغرافیایی
60.8602778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1113814

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Khāz-e_Bahārī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,348 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5935
Total Execution Time  0.5943
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0247   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Khāz-e_Bahārī'  
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40