هواشناسی خلیج چاه بهار

هواشناسی امروزدر خلیج چاه بهار، سیستان و بلوچستان

هواشناسی خلیج چاه بهار، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.03.2017 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 7 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 9 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خلیج چاه بهار
عرض جغرافیایی
25.3616
طول جغرافیایی
60.4573
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1161580

هواشناسی ایران