هواشناسی خوش داد جدید

هواشناسی امروزدر خوش داد جدید، سیستان و بلوچستان

هواشناسی خوش داد جدید، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.08.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 13 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 11 m/s
21.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 12 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
22.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 11 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 32° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 13 m/s
25.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 13 m/s
26.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 14 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 12 m/s
27.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خوش داد جدید
عرض جغرافیایی
31.1665
طول جغرافیایی
61.5451
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6651294

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Khvoshdād-e_Jadīd
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,180 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7788
Total Execution Time  0.7795
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0099   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0051   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0232   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Khvoshdād-e_Jadīd'  
0.0106   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40