هواشناسی لوتک شیر محمد

هواشناسی امروزدر لوتک شیر محمد، سیستان و بلوچستان

هواشناسی لوتک شیر محمد، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.05.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
30.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 13 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 12 m/s
31.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
01.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
02.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
03.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
04.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s
05.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات لوتک شیر محمد
عرض جغرافیایی
30.7629
طول جغرافیایی
61.3921
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1160366

هواشناسی ایران