هواشناسی میر و گروانی

هواشناسی امروزدر میر و گروانی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی میر و گروانی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.06.2017 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 43° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
25.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
26.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
27.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 11 m/s
28.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
29.06.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 34° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
30.06.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 28° 3 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 37° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات میر و گروانی
عرض جغرافیایی
26.7275
طول جغرافیایی
62.7205556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114536

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Mīr_va_Gervānī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,036 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6600
Total Execution Time  0.6607
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0031   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0100   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0013   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0222   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Mīr_va_Gervānī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40