هواشناسی مهانی بند

هواشناسی امروزدر مهانی بند، سیستان و بلوچستان

هواشناسی مهانی بند، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2018 23:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
24.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 41° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
25.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 8 m/s
26.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
27.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 46° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مهانی بند
عرض جغرافیایی
25.7666667
طول جغرافیایی
61.7333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1113503

هواشناسی ایران



  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Maḩanī_Band
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,536 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5369
Total Execution Time  0.5381
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0568   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Maḩanī_Band'  
0.0041   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40