هواشناسی Mollā_A‘z̧am

هواشناسی امروزدر Mollā_A‘z̧am، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Mollā_A‘z̧am، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2017 17:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
24.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 45° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
27.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Mollā_A‘z̧am
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Mollā_A‘z̧am
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,019,552 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0032
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.0882
Total Execution Time  1.0915
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0099   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0097   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0339   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Mollā_A‘z̧am'  
0.2614   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Mollā_A‘z̧am' LIMIT 1  
0.2298   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Mollā_A‘z̧am' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40