هواشناسی Nāsī

هواشناسی امروزدر Nāsī، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Nāsī، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.01.2018 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
25.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
26.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
27.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 7 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 14 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 13 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
29.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
30.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
31.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Nāsī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Nāsī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,412 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0272
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7888
Total Execution Time  0.8161
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0003   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0009   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0111   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0506   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Nāsī'  
0.1803   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Nāsī' LIMIT 1  
0.1459   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Nāsī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40